X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۵ ۳۷۹۲
چچ

صنعت، معدن و تجارت استان در یک نگاه

بخش صنعت،معدن و تجارت به عنوان موتور پرتوان توسعه همواره مورد توجه صاحب نظران برنامه های توسعه بوده و به عنوان عاملی برای دستیابی به رشد اقتصادی و نیل به پیشرفتهای تکنولوژی شناخته شده است از طرفی با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص توسعه استان ، بخش صنعت،معدن و تجارت در حال حاضر به عنوان پایه توسعه استان مطرح شدهکه به موازات توسعه بخش های کشاورزی و گردشگری مسیر توسعه استان را هموار خواهد کرد ، بنابراین لازم می گردد با شناخت موقعیت موجود و با توجه به چشم انداز و اهداف کمی و کیفی تعیین شده بخش صنعت،معدن و تجارت در پنج سال آینده و با در نظر گرفتن سیاستهای کلان محیطی و بخشی و با شناسایی نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصتها و تهدیدهای محیطی ، استراتژی های مناسب برای ارتقاء جایگاه استان به سمت جایگاهی شایسته متناسب با توانمندیهای استان ارائه گردد ، در این راستا چرایی و اهمیت صنعت،معدن و تجارت بررسی آینده آن ترسیم و راههای رسیدن به آن طراحی شده و تلاش گردیده با اتکا بر بخش خصوصی و جهت گیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از مزیت های نسبی در جهت ایجاد مزیت های رقابتی گامهایی برداشته شود و رشد بهره وری عوامل تولید از طریق ارتقای بهره وری سرمایه و منابع انسانی تحقق یابد و با ایجاد صنایع متکی بر منابع طبیعی ،‌صنایع نوین در بخش صنعت و در بخش معدن با انجام عملیات زمین شناسی و تهیه اطلاعات پایه و برنامه ریزی در جهت انجام و توسعه عملیات اکتشاف و بهره برداری و فرآوری مواد معدنی و تولید محصولات صنایع معدنی و ایجاد صنایع پایین و بالا دستی بخش معدن مورد توجه قرار گیرد آنچه که اهمیت دارد این است که جهت دستیابی به این اهداف نقش مسؤولان استانی در جهت دهی و شتاب دهی توسعه اقتصادی ، صنعتی ، معدنی وتجاری بسیار پر رنگ و تعیین کننده خواهد بود و باید تلاش شود با ایجاد ارتباطات و پیوندهای بین بخشی و با تربیت مشاوران خدمات فنی و مهندسی قوی و بهره گیری از خدمات آنان برای توسعه زیر ساختها و رشد سرمایه گذاری اقدامات مضاعفی معمول گردد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.5155900319417
Query time: 0.77575365702311