جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان گیلان(آزمایشی)

نماد استان
   
 
  • واحد امور بودجه

   واحد امور بودجه

   شرح وظایف واحد امور بودجه :

    

   -بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و انجام عملیات تلفیق.

   -پیش بینی در آمد و برآورد هزینه فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها.

   -اظهار نظر در مورد پیشنهاد واصله از سوی واحدها که دارای بار مالی می باشد به منظور اطمینان از پادار بودن اعتبار لازم.

   -پیشنهاد احکام و تبصره های پیشنهادی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

   -شرکت در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به منظور بررسی و دفاع از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای.

   -تکمیل فرم های تنظیم بودجه طرح های عمرانی و اعتبارات هزینه ایی و  پیگیری تصویب و تخصیص اعتبارات مصوب  از سازمان برنامه و بودجه استان. 

   -تنظیم موافقتنامه های هزینه ای و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به منظور مبادله با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان.

   -نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فصلی و ابلاغ آن به واحد امور مالی جهت اجرا.

   -تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت بودجه ای و اعتباری سازمان و ارائه گزارش توزیع بودجه سالانه.

   - اخذ تاییدیه وصول درآمدها از خزانه و ارائه آن به دفتر امور مجامع و بودجه وزارتخانه.

   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه.

    

مجموع بازدیدها : 1,480,076
تعداد بازدید امروز : 113
آخرین به روزرسانی : 12:27  1398/02/28