جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان گیلان(آزمایشی)

نماد استان
   
 
  • اداره امور مالی

   اداره امور مالی

   رییس اداره: فریدون نژاد عباسی

   شماره تماس مستقیم: 33364092-013


   شرح وظایف اداره امور مالی :

   - نگهداری حساب اعتبارات بر اساس بودجه مصوب و تهیه گزارش از هزینه انجام شده.

   -تامین اعتبارات برای پرداختها و اعتبارات عمرانی سازمان.

   -ثبت و نگهداری حسابهای سازمان اعم از اعتبارات جاری و عمرانی.
   - نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عنداللزوم تهیه دستورالعمل‌های داخلی جهت رفع مسائل و مشکلات موجود.

   -تهیه و تنظیم اسناد هزینه مربوط به سازمان.

   -انجام امور مربوط به دریافتها براساس قوانین و مقررات.

   -رسیدگی به اسناد هزینه ها ازنظر وجود مدارک لازم و تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط.
   - ثبت و نگهداری حساب‌های مربوط به سازمان و تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم در این زمینه.

   - ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی.
   - انجام سایر وظایف مربوط به امور مالی با توجه به اختیارات تفویض شده.

   -تهیه و تنظیم گزارشهای مالی لازم و ارائه به مسئولین ذیربط.

   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه.

    

مجموع بازدیدها : 1,480,128
تعداد بازدید امروز : 165
آخرین به روزرسانی : 12:27  1398/02/28