جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان گیلان(آزمایشی)

نماد استان
   
 
  • اداره طرح ها و برنامه ریزی

   اداره طرح ها و برنامه ریزی

   رییس اداره: محمد آراسته

    

   تلفن مستقیم:33447783-013

    

   شرح وظایف اداره امور طرح ها و برنامه ریزی:

    

   -  انجام هماهنگیهای لازم به منظور مطالعه علمی توسعه صنعتی و معدنی منطقه درچارچوب طرح آمایش سرزمین.

    

   -   فراهم آوردن موجبات جلب و جذب سرمایه گذاری های مردمی و سرمایه های خارجی در راستای توسعه صنعتی و معدنی استان.

     -   بررسی های جامع در زمینه اطلاع رسانی صحیح به سرمایه گذاران و تعیین مزیت های نسبی منطقه در راستای شکل دهی تصمیم گیری های متقاضیان.

     -   برنامه ریزی جهت مطالعه روند سرمایه گذاری ها در استان و تعیین نقاط قوت و ضعف به منظور تدوین سیاست های جدید منطقه ای در راستای افزایش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی.

     - انجام اقدامات لازم به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت های مراکز علمی دانشگاهی در راستای انجام مطالعه منطقه ای توسعه.

     -  حضور در کمیسیون ها و کمیته های برنامه ریزی استان برحسب  مورد و ارائه دیدگاه ها و مقررات بخش صنعت و معدن کشور و جلب حمایت سایر دستگاه ها در توسعه  سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی.

     -  همکاری با ستاد سرمایه گذاری استان به منظور ایجاد رغبت در سرمایه گذاری های جدید

     - تهیه سیاست های  اجرایی مشترک با محیط زیست استان به منظور سرمایه گذاری جدید و ایجاد تعادل در پراکنش واحدها.

     -  نظارت براعلام ظرفیت های صادراتی برای سرمایه گذاری های جدید.

     - کمک در راه اندازی شرکت های سرمایه گذاری استان  برای تامین منابع مالی جدید درراستای توسعه صنعت و معدن و تجارت استان.

     - ترغیب سرمایه گذاران در فعالیت های جمعی و ورود سرمایه به طرح های راکد که به دلیل عدم تامین منابع مالی متوقف شده اند.

     - بررسی و اعلام انواع حمایت های دولتی از سرمایه گذاری های صنعتی به تفکیک مکان اجرا و نوع صنعت براساس دستورالعمل های وزارت متبوع.

     - همکاری و مشارکت در انجام برنامه ریزی لازم به منظور ایجاد ،توسعه وتکمیل واحدهای تولیدی با توجه به استعدادها و امکانات مناطق استان.

     - تشریک مساعی در انجام بررسی های ، اقتصادی و مالی طرح های صنعتی استان به منظور راهنمایی متقاضیان.

     - بررسی و تعیین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان براساس سیاست های اجرایی وزارتخانه و درحدود اختیارات محوله با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

     - همکاری و تشریک مساعی با بانک ها جهت ارایه تسهیلات بانکی به طرح ها.

     - همکاری و هماهنگی با شرکت شهرک های صنعتی استان به منظور مکان یابی صحیح و توزیع متعادل صنایع در شهرکها.

     - تشریک مساعی درایجاد هماهنگی های لازم با سازمان ها و دستگاه های مسئول تامین نیازها و امکانات زیربنایی از قبیل آب ، برق ، گاز،تلفن جهت تسریع دراجرای طرح ها.

     - معرفی طرحها پس از موفقیت درتولید آزمایشی به ادارات امور صنایع به منظور صدور پروانه بهره برداری.

   -تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی وبازرگانی استان درچارچوب
   سیاست های حوزه ستادی وزارتخانه.

     -برنامه ریزی و نظارت برایجاد واحدهای صنعتی ، معدنی و تجاری درسطح استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

     -صدور جواز تاسیس وجوازهای توسعه برای واحدهای صنعتی متقاضی براساس نوع تقاضا و درچارچوب اختیارات تفویض شده با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

     -نظارت برپیشرفت فیزیکی طرحها و درصورت لزوم تمدید و یا ابطال جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی.

     -انجام بررسی های فنی- اقتصادی و مالی طرح های صنعتی استان.

     -تلفیق برنامه های عملیاتی حوزه صنعت ، معدن و تجارت و تدوین برنامه های کلان استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

     - انجام بررسی های لازم به منظور تدوین و اجرای نظام آماری ، اطلاعات و داده های بخش صنعت ، معدن و تجارت در سطح استان.

     -ارایه ساز و کارهای لازم جهت شناخت گلوگاه ها و نیز تعیین اولویت های افزایش تولید و ارتقای بهره وری واحدهای صنعتی و معدنی.

     -تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار به منظور شناخت امکانات صنعتی و فنی استان و تهیه و ارائه گزارش های لازم

     -پیگیری آمایش صنعتی معدنی و تجاری استان.   

     -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

    

    

مجموع بازدیدها : 1,487,280
تعداد بازدید امروز : 79
آخرین به روزرسانی : 12:23  1398/03/04