جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان گیلان(آزمایشی)

نماد استان
   
 
  • اداره امور معادن

   اداره امور معادن

   رییس اداره: علی تقی زاده

   تلفن مستقیم: 33429701-013

   شرح وظایف اداره امور معادن :

   -اخذ مدارک لازم از متقاضیان اکتشاف و بررسی و تطبیق با کالک و صدور مجوزهای موقت.

   - صدور پروانه اکتشاف پس از طی مراحل قانونی، معرفی مسئول فنی، ارائه طرح اکتشاف، ارائه پاسخ استعلام ارگان­های ذیربط.

   - انجام میله گذاری و کنترل محدوده­های اکتشافی پس از وصول درخواست کتبی دارنده مجوز با تایید نظام مهندسی معدن.

   - رسیدگی به تقاضای اعطای تسهیلات متقاضیان دارندگان پروانه اکتشاف و معرفی به وزارت متبوع.

   - انجام بازدید های نظارتی از محدوده های اکتشافی در طول دوره پروانه صادره جهت کنترل اجرای عملیات اعلام شده در پروانه های اکتشاف.

   - بررسی گزارشهای پایانی اکتشاف و صدور گواهینامه کشف برابر دستورالعمل های صادره.

   -بازدید از معادن وذخایر معدنی ونظارت بر امراستخراج و ارائه روش­های اصولی استخراج براساس اصول فنی و ایمنی و روش­های بهینه وتهیه گزارشهای لازم.

   -بررسی و تهیه گزارشهای لازم به منظور شناخت منابع معدنی استان.

   -بررسی و اظهار نظردر زمینه توصیه مواد ناریه با هماهنگی حراست سازمان، ماشین آلات ، وام و ... جهت معادن.

   -نظارت مستمر بر معادن به منظور جلوگیری از تخریب معادن و تضییع مواد معدنی.

   -صدور پروانه بهره برداری مجوز برداشت.

   -تهیه و تنظیم آگهی های مزایده معادن و معادن متروکه وتهیه شناسنامه معدن.

   -برگزاری کمیسیون­های معدنی شامل : مزایده ، واگذاری ، تخلفات ، ماشین آلات ، مسئولین فنی.

   -راهنمایی بهره برداران معادن و بازدید از معادن جهت نظارت بر نحوه بهره برداری.

   -برآورد میزان استخراج از معادن به منظور محاسبه و وصول حقوق دولتی.

   -انجام بررسی های لازم جهت تعیین نواقص موجود در معادن و پیگیری جهت رفع آنها.

   - تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات معادن جهت ارایه به واحدهای ذی ربط.

   -انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه.

مجموع بازدیدها : 1,480,118
تعداد بازدید امروز : 155
آخرین به روزرسانی : 12:27  1398/02/28