جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان گیلان(آزمایشی)

نماد استان
   
 
  • شرح وظایف سازمان

   شرح وظایف سازمان

   1) جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم آمار مربوط به میزان جذب، سهمیه کالا در سطح استان
   2) بررسی و تهیه و تنظیم آمار در خصوص میزان مصرف کالا در سطح استان
   3) برآورد آماری مربوط به میزان‌ تولیدات و محصولات واحدهای تولیدی تحت پوشش در سطح استان
   4) انجام اقدامات لازم در زمینه اجرای تعزیرات حکومتی وکنترل بازار در چارچوب قوانین
   5) جمع‌آوری اطلاعات و آمار تولیدات مازاد بر مصرف استان به منظور بازاریابی و صدور به سایر استانها و خارج از کشور
   6) مطالعه و بررسی الگوهای مصرف در سطح استان به منظور تهیه و تنظیم برنامه‌های توزیع و ارائه پیشنهادهای لازم در این زمینه
   7) شناسائی کانالهای مختلف توزیع در سطح استان و ارائه پیشنهادهای سازنده در جهت بهبود سیستم توزیع و کنترل و نظارت بر نحوه توزیع کالاها در بخشهای دولتی، تعاونی،‌خصوصی و ارائه طریق به منظور رفع نواقص آن
   8) انجام امور مربوط به حوزه تجارت در ارتباط با تشکیل بنادر آزاد و مناطق تجاری و واحدهای تولیدی حفاظت شده به منظور حمایت از افزایش تولید و کاهش واردات با هماهنگی دستگاههای ذیربط
   9) تشکیل بازارهای داخلی و مشترک منطقه‌ای در سطح استان به منظور عرضه و معرفی تولیدات بومی
   11) انجام اقدامات لازم بمنظور تشکیل نمایشگاههای مختلف منطقه‌ای در سطح استان با شرکت سایر استانها به منظور مبادلات بازرگانی و معرفی تولیدات هر استان به نمایشگاههای بین‌المللی در جهت افزایش تولید و تشویق صادرات
   12) تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های ضروری در زمینه صادرات و واردات و ارائه آن به مراجع ذیربط
   13) انجام وظایف مربوط به دبیرخانه شورای توسعه صادرات استان با توجه به خط مشی کلی وزارتخانه
   14) صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان
   15) اجرای قانون مقررات صادرات و واردات با توجه به مفاد این قانون و دستورالعملهای صادره از سوی وزارتخانه و اختیارات تفویض شده
   16) انجام امور مربوط به ثبت سفارش کالا و رسیدگی به درخواستهای دستگاههای دولتی و موسسات خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور خرید کالاهای مورد نیاز از خارج از کشور از نظر وجود اعتبار ارزی و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه ساخت داخلی
   17) همکاری و مطالعه در زمینه امور حمل و نقل، انبارها، سردخانه ها و برآورد ظرفیت ذخیره سازی کالا در استان با هماهنگی سازمانهای ذیربط
   18) بررسی مستمر وضع بازار و علت‌یابی کاهش یا افزایش میزان عرضه و تقاضا و پیگیری روند و تغییر نوسان قیمتها و تهیه گزارشهای لازم به منظور ارائه به مقامات وزارتخانه
   19) بررسی مستمر تغییرات قیمت کالاهای تولیدی سنتی و نرخ خدمات و تثبیت قیمتها بر اساس ضوابط و دستورالعملهای صادره و اختیارات تفویض شده
   20) انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل کمیسیون نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف استان
   21) برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی و مجمع امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف
   22) انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف و ابلاغ مصوبات کمیسیون به مراجع ذیصلاح
   23) مراقبت در اجرای صحیح قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های مربوطه و همچنین مصوبات هیات عالی نظارت
   24) ارائه پیشنهادهای لازم به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون جواز به استناد قانون نظام صنفی و مصوبات هیات عالی نظارت
   25) همکاری با کلیه موسساتی که به نحوی در امر صادرات و واردات کالا دخالت دارند به منظور تعادل قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور با توجه به بالا بردن کیفیت کالا
   26) تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان بازرگانی استان و پیگیری و دفاع از آن تا مرحله مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان
   27) تهیه و تنظیم و تخصیص اعتبار در هر سه‌ماه و انجام هزینه‌های مربوط در قالب اعتبارات تخصیص یافته
   28) نظارت بر انجام هزینه ها در مراحل مختلف تامین، صدور سند، ثبت در دفتر و بستن حسابها
   29) همکاری و تشریک مساعی با سازمانهای وابسته به وزارت صنعت،معدن و تجارت به منظور تسریع در انجام امور مربوط
   30) انجام امور مربوط به استخدام، انتصاب،‌ترفیع، مرخصی، انتقال، انفصال و نظارت بر اجرای دستورالعملهای صادره از وزارتخانه در زمینه‌های مختلف
   31) نظارت مستمر بر فعالیت ادارات صنعت،معدن و تجارت شهرستانها و مطالعه و بررسی نحوه عملکرد آنها به منظور حسن اجرای کار و انعکاس مسائل و مشکلات آنها به وزارتخانه
   32) بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
   33) انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و بررسی نیازها و امکانات بالقوه صنعتی استان مربوطه
   34) تشویق مردم به سرمایه گذاری صنعتی در طرحهای مورد نیاز استان با رعایت توزیع جغرافیایی صحیح و عادلانه صنعت یا هماهنگی واحد های ذیربط
   35) شناسایی ، تشویق و حمایت از مخترعین و مبتکرین منطقه
   36) تمدید و ابطال جواز تأسیس واحد های تولیدی و صنعتی بر اساس اختیارات تفویض شده .
   37) بررسی و صدور اجازه توسعه ، تغییر خط و محل واحد های موجود بر اساس اختیارات تفویض شده
   38) بررسی پیشرفت طرحهای صنعتی بر اساس موافقتنامه و پروانه های صادر شده و اعلام مراحل پیشرفت طرح
   39) رسیدگی به مشکلات عمومی کارگاه ها و کارخانجات استان در ارتباط با سازمانها و ادارات محل و اقدام به موقع به منظور رفع مشکلات مذکور
   40) اظهار نظر کارشناسی در خصوص ورود کارشناسان خارجی به منظور راه اندازی ، تعمیر ماشین آلات و همچنین همکاری با گمرک استان در صورت نیاز . نظارت بر حسن اجرای قرار داد های خرید لیسانس و خدمات فنی و مهندسی و ارائه گزارشهای لازم به معاونتهای مربوطه
   50) بررسی و تعیین سهمیه ارزی مورد نیاز واحد های تولیدی استان بر اساس سیاستهای اجرایی وزارت صنایع و پیشنهاد آن به معاونت مزبور
   51) ایجاد ارتباط فیمابین صنعت و مراکز علمی و دانشگاههای استان
   52) تشویق صاحبان صنایع برای فراهم کردن بستر مناسب جهت صادرات کالاهای صنعتی
   53) ایجاد تمهیدات لازم جهت ایجاد تشکلهای صنعتی در استان
   54) تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در زمینه انواع سرمایه گذاریهای صنعتی بهره برداری ، اکتشاف و واحد های صنعتی و معدنی در حوزه تحت سر پرستی
   55) بررسی به منظور شناخت منابع معدنی استان و تهیه و اجرای طرحهای بهره برداری ، اکتشاف و تجهیز معادن و واحد های صنعتی
   56) نظارت بر فعالیتهای صنعتی بهره برداران و اکتشاف کنندگان و بهره برداران
   57) بررسی طرحها و پیشنهاد های واصله از سوی اکتشاف کنندگان و بهره برداران و تولید کنندگان و انجام اقدامات مقتضی جهت صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف بر اساس مقررات مربوطه
   58) جلوگیری از فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری غیر مجاز با هماهنگی نیروی انتظامی و در چار چوب قوانین و مقررات مربوطه
   59) رسیدگی به در خواستهای واصله در مورد مواد منفجره مورد نیاز و انجام اقدامات لازم به منظور تأمین آنها
   60) محاسبه و وصول حقوقی دولتی مربوط به استخراج ، بهره برداری و برداشت مواد معدنی
   61) همکاری و هماهنگی با واحد های ذیربط در جهت اجرای مقررات ایمنی ، فنی ، بهداشتی و زیست محیطی
   62) تولید ، جمع آوری ، طبقه بندی و پردازش و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز
   63) بررسی و شناخت نیاز های آموزشی مورد لزوم کارشناسان و واحد های مختلف
مجموع بازدیدها : 1,433,068
تعداد بازدید امروز : 561
آخرین به روزرسانی : 11:46  1398/01/05